0

Košík

Celkem bez DPH: 0,00 Kč
DPH: 0,00 Kč
Celkem: 0,00 Kč

Zpracování osobních údajů (odst. III OP)

Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů udělujete společnosti GASTROSUN s.r.o., Příkop 2a, 602 00 Brno, IČ 63478421, DIČ CZ63478421.

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 • - jméno a příjmení
 • - telefonní číslo
 • - e-mail
 • - adresa
 • - název firmy
 • - IČ, DIČ

Poskytnuté údaje zpracováváme za účelem realizace kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) jste povinni uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Podle nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to odesláním požadavku na emailovou adresu gastrosun@gastrosun.cz
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně kopii zpracovávaných osobních údajů (prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace)
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • na přenositelnost údajů
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu danou platnou legislativou.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů:

 • - SMART EMAILING
 • - FACEBOOK
 • - Google
 • - účetní firmy: Taťána Jaššová, IČO: 75399121
 • - přepravní společnosti: PPL, s.r.o., TOPTRANS EU, a.s. a další logistické firmy
 • - Web master Michal Eichner, Polní 914, IČO: 75565722
 • - Správce počítačové sítě Michal Eichner, Polní 914, IČO: 75565722